Vågsøy kommune

Våre ledige stillinger

Ledige stillingar i heimetenesta og institusjon

PRO, Pleie, rehabilitering og omsorg

Brannkonstabel/røykdykkar 2. gongs utlysing

Vågsøy Brann og Redning, Vågsøy Brann og Redning

Sjukepleiarstillingar

PRO, Pleie, rehabiltering og omsorg

Eksisterande brukar?

Ikkje registrert brukar?

Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.

Tilbake til toppen