Vågsøy kommune

Våre ledige stillinger

Driftsansvarlig Server og Applikasjon

Nordfjordnett, Nordfjordnett

Tilkallingsvikarar, lærar og assistent

Oppvekst, Skulane i Vågsøy kommune

Lærarstilling, engasjement 100%

Oppvekst, Bryggja skule

Bibliotekmedarbeidar 50% fast

Kultur, Kulturavdelinga

Kulturmedarbeidar 50% fast

Kultur, Kulturavdelinga

Brannkonstabel/røykdykkar

Vågsøy Brann og Redning, Vågsøy Brann og Redning

Sjukepleiarstillingar

PRO, Pleie, rehabiltering og omsorg

Eksisterande brukar?

Ikkje registrert brukar?

Som registrert brukar får du blant anna tilgang til CV-registrering og profilbasert jobbvarsling.

Tilbake til toppen